Verv

2020 – medlem av kontrollkomitéen Actis

2018 – Leder av brukerrådet til Fossumkollektivet

2015 – 2020 Styremedlem Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

2013-: 2020 I ekspertrådet til Rus og Psykiatri (ROP), sykehuset innlandet

2015- 2017 Nestleder i brukerforum Oslo universitetsykehus

2008-11 Leder av brukerforumet til Oslo universitetssykehus, avd Klinikk rus og avhengighetsbehandling

2011- 2013 Vara styremedlem i Blåkors

2010-12 Styremedlem i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan