VOLD – Rita Nilsen

VOLD

Det er ulike kategorier av vold, men alle har en tendens til å overlappe, dvs. at man kan utsettes for flere av formene for vold uten nødvendigvis å oppleve dem som separate handlinger.

  • Fysisk
  • Psykisk
  • Isolering, frihetsberøvelse ( ofte i par/ekteskap-relasjoner)
  • Økonomisk
  • Materiell
  • Seksuell

Handling, fysisk eller verbal, direkte eller indirekte via trusler som har til hensikt og få kontroll og makt over et annet menneske eller gruppe av mennesker er vold. Volden kan like godt utøves mot en selv som mot en person, men hensikten er den samme. Frihet og selvbestemmelsen skal hindres.

Trenger du som enten er utøver eller offer snakke om dette, ta kontakt: post@ritaritanilsen.no