KURS/UTDANNING

Dette kurset er fulltegnet. Få tilsendt info når nytt kurs stater opp: Trykk her

Avhengighet og avhengighetsforstyrrelse, bruk og misbruk

Kurs i ANTA-programmets temaer.

NADA Norge har nå utviklet et kurs om ANTA-programmets temaer som er åpent for alle som vil lære mer om avhengighetsforstyrrelser og misbruk. Dette er et kurs som går over 20 uker, ca 3 timer en kveld i uken. I kurset ser vi på hva en avhengighetsforstyrrelse er, hva som leder til bruk av ulike tilstands- og stemningsendrende midler og metoder

Les mer om selve ANTA-programmet her…

Kurset er egnet som en kunnskapshevende kurs for medarbeidere i rus-og psykiatri og alle andre som vil lære :

Erfaringskonsulenter, Brukerrepresentanter, Miljøarbeidere, Helsearbeider, Sykepleiere, Psykologer, Leger. Det kan også svært verdifullt også for dem som selv sliter med bruk som har tatt overhånd på hverdagen og deres pårørende, nære og kjære.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Deltageren vil ha en grunnleggende kunnskap om forstyrrelsen avhengighetssyndromet og mulige årsaker til utviklingen av det.

Ferdigheter: Deltageren vil ha ferdigheter til å bidra til læring og utvikling for en selv og andre i grupper som består av deltakere med ulik bakgrunn og forskjellige referanserammer. 

Generell kompetanse: Deltageren vil ha forståelse for at mennesker har ulike måter å løse sine utfordringer på.

Temaene:

Dette er hovedtemaene, til sammen vil det være 18 foredrag knyttet til disse temaene. I tillegg vil vi gjennomgå hvordan kropp og psyke henger sammen samt hjernen og det hormonelle

 • Avhengighet vs Avhengighetsyndromet (WHO / DSM)
 • Bruk, skadelig bruk og misbruk
 • Faser ved abstinenser
 • Krysstoleranse
 • Tilstands og stemningsforandrende midler og metoder
 • Forstyrrelser som oppstår i barne- og ungdomså
 • Tilknytning og relasjonsutvikling
 • ADHD vs Fødalt/Neonatalt abstinens syndrom
 • Angst / PTSD/ Sinne
 • Sorg og bearbeiding
 • Tilbakefallstegn og vedlikehold
 • Erfaringskonsulent, Brukerrepresentant, Likepersonsarbeid vs øvrige fagfolk

OPPSTRART: Dato for nytt kurs settes opp i slutten av November 2021

Svært begrenset antall

Meld deg på her..

Om avhengighetsforstyrrelse og misbrukere

Dette er også en arbeidsbok for ANTA-programmet. Vi benytter ANTA-programmet som er et lærings og motivasjonsprogram for mennesker som har en avhengighetsforstyrrelse og som misbruker ulike tilstands – og stemningsforandrende midler og metoder. Programmets målsetning er å gi den som mener den har slike utfordringer i hverdagen, en økt kunnskap om dynamikken i lidelsen Avhengighetssyndromet slik at de selv kan be om den hjelp de trenger

We use the ANTA program, which is a learning and motivational program for people who have an addiction disorder and who abuse various conditions - and mood-changing agents and methods. The aim of the program is to give those who think it has such challenges in everyday life, an increased knowledge of the dynamics of the disorder Addiction Syndrome so that they can ask for the help they need.
Also a workbook the for ANTA-program.We use the ANTA program, which is a learning and motivational program for people who have an addiction disorder and who abuse various conditions – and mood-changing agents and methods. The aim of the program is to give those who think it has such challenges in everyday life, an increased knowledge of the dynamics of the disorder Addiction Syndrome so that they can ask for the help they need.

Nærtstående og pårørende

Arbeidsbok for nærstående til en med Avhengigehtsforstyrrelse i ANTA-programmet

Straffedømte

Arbeidsbok for straffedømte i og utenfor fengsel i ANTA-programmet

..

Relasjoner/Tilknytninger

Et spesialkurs for mennesker med relasjons og tilknyttningsproblemer i ANTA-programmet

Kroppens ukjente språk

Les mer…